برگزاری کارگاه شناسایی آسیب‌های افراد بی‌سرپرست و بدسرپرست در دانشگاه تهران توسط روانشناس مؤسسه خیریه آرا:

این کارگاه به منظور آشنایی بیشتر با نحوه رفتار و تربیت این گروه از افراد در دانشگاه تهران برگزار شد. رویکرد این کارگاه توضیح بیشتر در باب نحوه‌ی رفتار با قشر آسیب‌پذیر جامعه بر اساس نظریه‌ی اریک اریکسون بوده است.

این رویکرد دارای 8مرحله‌ی پیوسته از بدو تولد تا کهنسالی است، چرا که انسان در هر برهه‎ی زمانی نیازهای روحی متفاوتی دارد که با وارد شدن به رده‌ی سنی بعدی این نیازها تغییر پیدا می‌کنند.

در قشر آسیب‌پذیر به علت نبود سرپرست مناسب این نیازها کامل برطرف نشده و دارای آسییب‌های روحی شدید خواهند شد که این آسیب‌ها با افزایش سن، در روابط اجتماعی افراد و گوشه‌گیری از جامعه خود را نمایان می‎کنند و زمینه‌ساز افسردگی‎ها و پرش‌های شخصیتی خواهند شد.

تلاش ما برای آگاه کردن پرستاران سلامت این دانشکده در جهت کاهش جمیع این آسیب‌ها بوده است…