حمایت بی چون و چرای جوانان با
چشم انداز آرا
موسسه‌ خیریه کارآفرینان آرا شمیران با شماره ثبت 38431 فعالیت رسمی خود را از سال 1394 با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور آغاز کرد. آرا یک سازمان مردم‌نهاد با ماموریت توانمندسازی جوانانی است که به دلیل پیشینه سرپرستی، در کودکی و نوجوانی از فرصت لازم برای کسب دانش، مهارت‌آموزی و در نهایت اشتغال پایدار برخوردار نبوده‌اند. این سازمان خیریه‌ای مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با جلب همیاری هموطنان عزیز و حمایت شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی دغدغه مند اداره می‌شود.
پاسخ به یک
فعالیت‌های مرتبط با کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اغلب معطوف به دوران کودکی و نوجوانی آنهاست که با محوریت مراکز شبه‌خانواده صورت می‌گیرد. آرا ضمن حمایت و حضور در این مرحله، تمرکز خود را بر مرحله‌ای از زندگی مددجویان قرار داده که نسبتاً مغفول باقی مانده است؛ یعنی زندگی پس از ترخیص. نوجوانان و جوانان پس از ترخیص با چالش هایی مواجه هستند، بی آنکه پاسخ روشنی برایشان وجود داشته باشد: مسکن، آموزش، مهارت‌آموزی ،اشتغال و خانواده.
چشم‌انداز:
آرا در پی ساختن جامعه‌ای است که در آن همه جوانان فرصتی برابر برای رشد و توسعه دارند. ما در آرا بر این باوریم که همه انسان‌ها باید فرصتی برای شکوفایی استعدادهایشان داشته باشند و اگر جوانانی به دلیل پیشینه خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی و عدم دسترسی به حداقل‌ها نتوانسته‌اند به این فرصت دست پیدا کنند، وظیفه ماست که حامی و همیارشان باشیم.
ماموریت:
فلسفه وجودی آرا توانمندسازی جوانانی است که به دلیل پیشینه خانوادگی، فرصت توسعه دانش و مهارت‌های خود را نداشته‌اند. آرا توان خود را در ارائه خدمات آموزشی، توسعه مهارت‌های سخت و نرم، مشاوره روانشناسی و حمایت‌های مالی و معنوی به کار می‌گیرد تا جوانان بتوانند به کارآفرینی و اشتغال مولد بپردازند.
آرمان آرا دربرگیرنده هیچ محدوده خاص جغرافیایی و ملیتی نخواهد بود. برای تحقق این آرمان با تکیه بر لطف بی کران خداوند و بهره گیری از تجارب نیروهای متعهد و متخصص و حمایت همه جانبه ی انسانهای بلند نظربه ارائه خدماتی در خور و شایسته می پردازیم.