هر ویرانی، نشان از غیاب انسانی‌ست. ( احمد شاملو)

خیریه آرا، امانت گرانبهای یکتا پروردگاری ست که با لطف بیکرانش مجال ادای دین به جهان هستی را به هم اندیشانش هدیه نموده است. بی شک در پیشبرد این رسالت، به عنوان قطره ای ازدریای بیکران مهربانی، نیازمند حمایت یکایک بلندنظرانی هستیم که باور ما را رنگ می بخشند.

همراهی هرآنکه دغدغه ی تحول اندیشه و تحقق زیستن درکنار مردمانی بایسته درسر می پروراند، زمستان بی پایان نهال سرمازده ای را به آغوش بهاری سرسبز می سپارد، باشد تا زایش نا محدودی را تجربه کند. دل خواسته مان، پرورش جوانانی‌ست که تلنگری کوچک را به انتظار نشسته اند، تا فردایی روشن بنا کنند و در سایه ی چتر حمایت شما برگام های اراده شان، استوار بایستند و ادامه ی مسیر دهند. سپاس شما خوبان را که در هیاهوی افکار و زمزمه ی کلامتان، ایمان به  گفتار زیبای شاملوی نازنین تجلی می یابد.

 

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد

و مهربانی…

دست زیبایی را خواهد گرفت

و من…

آن روز را انتظار می کشم

حتی

روزی که نباشم.

” به امید فردایی بهتر برای هرآنکه خواهان تداوم انسانیت است “

 

خیریه کارآفرینان آرا شمیران

خیریه کارآفرینان آرا شمیران