واحد روانشناسی

واحد روانشناسی مؤسسه خیریه آرا شمیران همگام با دیگر واحدها و هماهنگ با اهداف مؤسسه در راستای پیشرفت و حل مشکلات روانشناختی مددجویان عمل می‌کند.

اهداف کارگروه روانشناسی در این مؤسسه شامل موارد زیر است:

  • مصاحبه روانشناختی، ارزیابی، تشخیص و تعیین نوع مشکل.
  • برنامه‌ریزی و اجرای فرآیند تغییر، تعدیل یا درمان جهت بهبود وضعیت بهداشت روانی.

پس از اینکه مددجویان و کارجویان، مورد ارزیابی روان‌شناختی قرار گرفتند، چنانچه درحیطه‌ی به خصوصی نیاز به مشاوره و روانشناسی داشته باشند، جلسات فردی با آنها هماهنگ می‌شود. همچنین این روند در خصوص درمان عزیزانی که از اختلالات روان‌شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، وسواس و … رنج می‌برند نیز صدق می‌کند.

  • انجام آزمون‌های روانی نظیر آزمون‌های شخصیت، هوش و استعدادیابی.

با توجه به اینکه رضایت شغلی نقش عظیمی در سلامت و بهداشت روح و روان افراد دارد و یکی از آیتم‌هایی که این مهم را محقق می‌کند، هم راستا بودن فعالیت حرفه‌ای فرد با استعدادها و توانایی‌های وی می‌باشد، تلاش می‌شود که با انجام تست استعدادیابی، استعدادها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه فرد شناسایی شود تا هدایت شغلی افراد بر این اساس باشد تا در جریان زندگی حرفه‌ای دچار فرسودگی شغلی و عدم رضایت شغلی و تبعات بعدی ناشی از این موارد نشود.

  • اجرای کارگروه‌های آموزشی مورد نیاز پس از نیازسنجی.

 آموزش مهارت‌هایی نظیر خودآگاهی، ارتباط موثر، مدیریت خشم و هیجانات منفی و … در کسب موفقیت‌های فردی و حرفه‌ای افراد بسیار تاثیرگذار است، لذا پس از ارزیابی و نیازسنجی نسبت به اجرای این کارگاه‌های آموزشی اقدام می‌شود.

  • تشکیل کارگروه‌های گروه درمانی پس از محرز شدن نیاز به آن.

گروه درمانی یکی از شیوه‌های درمانی بسیار موثر و مفید است، افراد با قرار گرفتن در گروه به این امر واقف می‌شوند که مساله و موضوعی که رنجشان می‌دهد، مختص آنها نیست و پذیرش موضوع برای آنها راحت‌تر می‌شود. همچنین افراد حاضر در گروه از تجریه‌های یکدیگر نیز می‌توانند بهره بگیرند. لذا استفاده از این شیوه ی درمانی، در برخی موارد بر اساس نیاز و موضوع، خالی از لطف نخواهد بود.

  • مشارکت در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مجموعه.