شناسایی جوانان مستعد

جوانان 15 تا 30 سال مجموعه ای از انگیزه و نگرانی هایی برای پذیرش مسئولیت های آینده هستند.این جوانان پیش از هر چی باید شناسایی شوند.

 

هدایت و آموزش

لازمه شروع هر فرآیند کارآفرینی یادگیری ارکان ایده پردازی و یافتن مسیر شغلی است. با توجه به توانایی ها و علایق جوانان آرا کلاس های آموزشی و برنامه های مدون برای آن ها تدارک دیده شده است.

 

ساختن

یادگیری تمامی این مهارت ها در راستای یافتن شرایط شغلی امن است. در این گام، مهارت هایی که توسط جوان آرا فراگرفته شده است آزموده می شود.

 

وهمچنان ادامه مسیر…

مفتخریم اگر تمامی جوانان مستعد با مشکل مالی تحت حمایت آرا باشند. اما آرزو و هدف اصلی در آرا، روزی است که با توجه به توانایی ها و شرایط امن شغلی این جوانان از ما خداحافظی کنند.