مسیر حرکت آرا

موسسه خیریه آرا موسسه ای است با انگیزه و هدف خدمت به جوانان و توجه خود را صرف نیروی کار ١٨ تا ٢٨ سال نموده است ما در این راستا خواهان افزایش و کارآمدی مهارت های حرفه ای افراد بالای ١٨ سال از طریق آموزش مستقیم و آموزش حین کار (مهارت های زندگی،کسب و کار) جهت توانمند سازی افراد هستیم. ما می خواهیم شرایطی را فراهم آوریم تا افراد را در مسیر آموزش های مورد نیاز سازمان ها، ادارات (بازار کار) و صاحبان مشاغل قرار دهیم. موسسه خیریه کارآفرینان آرا توسط جمعی از فعالان اقتصادی کشور تاسیس شده است و هدف خود را یاری رساندن به نیروی اماده به کار جامعه قرار داده است. این کار را از طریق  (افزایش سطح مهارت های افراد)  ارائه یک بسته اموزشی کاربردی و حرفه ای با رویکرد حمایت از افراد جهت رسیدن به اهداف شغلی و حرفه ای خود،انجام میدهد.

 

مسیر حرکت آرا