فعالیت های آرا

شناخت خصوصیات شخصیتی، آموزش های فنی و حرفه ای، چرخه یک زندگی معمول خانوادگی

اولین مرحله از فعالیت ها متمرکز بر شناخت خصوصیات شخصیتی افراد تحت پوشش و آگاهی از نقاط ضعف و قوت و چالش های ذهنی مددجویان در حیطه­ ی روابط عاطفی، روابط اجتماعی و نهایتا هدف گذاری شغلی و کسب درآمد، می باشد. در این مقطع با برگزاری جلسات مشاوره توسط کارشناسان  ذیربط تلاش می شود تا باورهای ذهنی مددجو با اصول اولیه هدف گذاری و موفقیت در جنبه های متعدد روابط عاطفی ( ارتباطات معنوی و انسانی) و دنیای کسب و کار حرفه ای مطابقت یابد.

مرحله دوم فعالیت ها در حوزه­ ی آموزش های فنی و حرفه ای، بر پایه آنچه از زمینه­ های استعداد و علاقه مندی مددجویان در مشاوره های نخست نتیجه گیری شده، استوار می باشد.

شایان توجه است که کلیه آموزش های فنی و حرفه ای، به طور کلی به مجموعه های آموزشی مرتبط با نیازهای مددجویان در هر زمینه برون سپاری می گردد و موسسه خیریه آرا با انجام مذاکرات متداول و پرداخت مستقیم هزینه های تحصیل علمی و فنی حرفه ای به مراکز آموزشی، امکان استفاده از امکانات و فضاهای آموزشی در شاخه های مبتنی بر استعداد مددجویان را فراهم می کند. این بخش از فعالیت ها به تلاش برای معرفی مددجویان آموزش دیده، به واحدهای صنفی مختلف از طریق مذاکره و ایجاد فرصت کار آموزی پرداخته می شود تا نهایتا افراد تحت پوشش با بکارگیری دانش و توان خود جذب بازار کار عادی شوند.بدیهی است پس از پایان این مراحل می توان ادعا نمود که عزیزانمان توان آن را دارند تا با تکیه بر قابلیت ها و استعدادهای ذاتی شان که به هر دلیل تا امروز امکان شکوفایی آن میسر نبود، در چرخه یک زندگی نرمال خانوادگی و اجتماعی قرار گیرند و در فردایی نه چندان دور خود راهنما و راهبر گروهی دیگر باشند.

 

فعالیت های آرا

فعالیت های آرا