تمامی یاوران و حامیان گرانقدر می توانند با پرکردن فرم عضویت آرا در سه سطح طلایی , نقره ای و برنزی و پرداخت مبالغ ماهیانه ضمن حمایت از آرا و اهداف آن در تامین هزینه های کارگاه های آموزشی مختلف که برای توانخواهان عزیزمان برگزار می گردد , مشارکت نمایند .
توجه : مبالغ پرداختی شما صرف هزینه های مربوط به کارگاه های آموزشی و اشتغال پایدار توانخواهان تحت حمایت موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران خواهد شد
عضویت طلایی
عضویت نقره ای
عضویت برنزی