حضور در اولین جشنواره کار ایران واقع در دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 28 تا 30 آبان ماه1397

فاز اولیه این جشنواره برگزاری برخی همایش‌ها توسط شرکت برای ارائه محصولات و برقراری ارتباط با اساتید و دانشجویان بود و در ادامه نیز کارگاه‌هایی در زمینه جذب و نگه‌داری و فروش و بازاریابی برای کارکنان شرکت‌ها با حضور اساتید سرشناس برگزار شد.

جشنواره کار صدف، در آبان ماه سال 97 در دانشگاه علم و صنعت ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس و دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.